Polecany

Informujemy, że w dniu 25.01.2018r. na stronie internetowej w strefie członkowskiej zostały uzupełnione materiały do wglądu dla Członków Spółdzielni.

Przetarg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej T. Kościuszki
z siedzibą w Krakowie ul. Lea 19
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie n/w prac w zasobach Spółdzielni:
Projekt i modernizacja węzłów C.O. wraz z ccwu
Nawojki, ul. Lea – „Zaprojektuj i zbuduj”
Termin składania ofert do:
01.03.2018 godz. 8.30 w sekretariacie Spółdzielni
Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić do 27.02.2018
na rachunek Sp-ni podany w SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do odebrania  (pok. 7)  po dokonaniu opłaty 100 zł  w Kasie (czynna poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 1000 – 1300)  
Bliższe  informacje pod nr 12 617-13-07
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz dowolnego wyboru oferenta

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie,

ul. J. Lea 19 oferuje  do wynajmu:

Lokale użytkowe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej i in. w budynkach przy ulicach:
– Wrocławska 48 – 258,09 m– I piętro, pawilon handlowo-usługowy,
– Wrocławska 48 – 9,30 m– pomieszczenie piwniczne w pawilonie handlowo-usługowym
– Wrocławska 44 – 108,59 m2– budynek gospodarczy
– Litewska 24A – 58,85 m2– parter, budynek mieszkalny
– Bronowicka 54 – 34,68 m2– parter, budynek mieszkalny
– Chopina 38 – 18,66 m2parter, lokal wolnostojący

 

Informacje: Biuro Spółdzielni, 30-048 Kraków, ul. J. Lea 19,
tel. 12/61-71-314 – Dział Ekonomiczny
tel. 12/61-71-341; 344; 343; 342 – Administracja Nieruchomości
e-mail: sekretariat@smk.krakow.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie
ZATRUDNI NA STANOWISKO
INSPEKTOR CIEPLNO-MECHANIK – 0,5 etatu
  • preferowane wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
  • uprawnienia na sieci ciepłownicze wytwórcze, przesyłowe, dozór, eksploatacja i konserwacja,
  • znajomość projektowania i kosztorysowania,
  • uprawnienia elektryczne będą dodatkowym atutem,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
  • znajomość obowiązujących i poprzednich przepisów energetycznych oraz obowiązującego prawa spółdzielczego.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub pocztą.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Informacja o uchwałach podjętych przez WZ 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki przedstawia informację o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 29.06.2017 r., kontynuowane w dniu 30.06.2017 r.

Informacja o podjętych Uchwałach WZ 2017

Z treścią podjętych uchwał Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, ul. Lea 19, pokój nr 6, I piętro, w godzinach pracy Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smk.krakow.pl w „Strefie Członkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że na stronie internetowej SMK w zakładce Akty prawne/Strategia działania SMK oraz w strefie członkowskiej zostały zamieszczone Założenia do Ramowej Strategii Działania Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki na lata 2017-2020.

Informujemy, że od dnia 10.05.2017r. uległa zmianie godzina rozpoczęcia zebrań Rady Osiedla Bronowice Nowe, zebrania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17.00 w pomieszczeniu RO, znajdującym się na zadaszonym tarasie  kl. VI na 11 piętrze.

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że od dnia 10.02.2017r. obowiązują nowe  godziny pracy kasy.

poniedziałek  7.15 – 13.00
wtorek
10.00 – 13.00
14.00 – 16.30
środa nieczynna
czwartek 10.00 – 13.00
piątek 10.00 – 13.00

INFORMACJA

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki informuje Mieszkańców os. Wrocławska, że w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 Administrator Osiedla pełni dyżur w lokalu Sp-ni przy ulicy Litewskiej 37.