Polecany

Informujemy, że w dniu 11.10.2017r. na stronie internetowej w strefie członkowskiej zostały uzupełnione materiały do wglądu dla Członków Spółdzielni.

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 09/2017 z dnia 11.10.2017 r. w dniu 31.10.2017 r. biura Spółdzielni będą nieczynne w zamian za dzień 11.11.2017 r. zgodnie z Art. 130 § 2 Kodeksu Pracy.

Treść zawiadomienia

Przetarg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki
z siedzibą w Krakowie ul. Lea 19
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Na wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej budynków os. Głowackiego-Rydla, Wrocławska,  Zwierzyniec i ul. Armii Krajowej 93 – I przetarg
Termin składania ofert:
25.10.2017 godz. 8.30 w sekretariacie
Wadium w wysokości 10 000 należy wpłacić do 24.10.2017 na rachunek Sp-ni podany w SIWZ, który jest do odebrania (pok.7) po dokonaniu opłaty 100 zł  w Kasie.
Bliższe  informacje pod nr 12 617-13-07
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz dowolnego wyboru oferenta

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie
ZATRUDNI NA STANOWISKO
INSPEKTOR ELEKTRO-ENERGETYK – 0,5 etatu
 • preferowane wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
 • uprawnienia:  dozór, eksploatacja i konserwacja do 1 kV,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych,
 • umiejętność wyceny prac elektrycznych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość obowiązujących i poprzednich przepisów elektro-energetycznych oraz obowiązującego prawa spółdzielczego.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub pocztą.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie
ZATRUDNI NA STANOWISKO
INSPEKTOR CIEPLNO-MECHANIK – 0,5 etatu
 • preferowane wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
 • uprawnienia na sieci ciepłownicze wytwórcze, przesyłowe, dozór, eksploatacja i konserwacja,
 • znajomość projektowania i kosztorysowania,
 • uprawnienia elektryczne będą dodatkowym atutem,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość obowiązujących i poprzednich przepisów energetycznych oraz obowiązującego prawa spółdzielczego.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub pocztą.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Informacja o uchwałach podjętych przez WZ 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki przedstawia informację o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 29.06.2017 r., kontynuowane w dniu 30.06.2017 r.

Informacja o podjętych Uchwałach WZ 2017

Z treścią podjętych uchwał Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, ul. Lea 19, pokój nr 6, I piętro, w godzinach pracy Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smk.krakow.pl w „Strefie Członkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że na stronie internetowej SMK w zakładce Akty prawne/Strategia działania SMK oraz w strefie członkowskiej zostały zamieszczone Założenia do Ramowej Strategii Działania Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki na lata 2017-2020.

Informujemy, że od dnia 10.05.2017r. uległa zmianie godzina rozpoczęcia zebrań Rady Osiedla Bronowice Nowe, zebrania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17.00 w pomieszczeniu RO, znajdującym się na zadaszonym tarasie  kl. VI na 11 piętrze.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w związku z otrzymanym pismem z Krajowej Rady Spółdzielczej przedstawia poniżej Ogólnopolski Protest Członków Spółdzielni przeciwko anty-spółdzielczemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo Spółdzielcze.
Podpisane listy można składać w siedzibie Spółdzielni ul. Lea 19 lub wrzucać do skrzynek korespondencyjnych.