Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie
ul.  Juliusza Lea 19
 poszukuje doświadczonej kancelarii prawnej do kompleksowej obsługi prawnej Spółdzielni.
Termin składania ofert: 05.01.2018r. w sekretariacie Spółdzielni lub na adres Spółdzielni.
Wymagania dotyczące zamówienia w zakresie świadczenia usług prawnych do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru w siedzibie Spółdzielni.
Zastrzega się prawo do dowolnego wyboru oferenta lub unieważnienia przeprowadzanego wyboru.

Polecany

Informujemy, że w dniu 08.12.2017r. na stronie internetowej w strefie członkowskiej zostały uzupełnione materiały do wglądu dla Członków Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie
ZATRUDNI NA STANOWISKO
INSPEKTOR ELEKTRO-ENERGETYK – 0,5 etatu
 • preferowane wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
 • uprawnienia:  dozór, eksploatacja i konserwacja do 1 kV,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych,
 • umiejętność wyceny prac elektrycznych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość obowiązujących i poprzednich przepisów elektro-energetycznych oraz obowiązującego prawa spółdzielczego.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub pocztą.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie
ZATRUDNI NA STANOWISKO
INSPEKTOR CIEPLNO-MECHANIK – 0,5 etatu
 • preferowane wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
 • uprawnienia na sieci ciepłownicze wytwórcze, przesyłowe, dozór, eksploatacja i konserwacja,
 • znajomość projektowania i kosztorysowania,
 • uprawnienia elektryczne będą dodatkowym atutem,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość obowiązujących i poprzednich przepisów energetycznych oraz obowiązującego prawa spółdzielczego.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub pocztą.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Informacja o uchwałach podjętych przez WZ 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki przedstawia informację o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 29.06.2017 r., kontynuowane w dniu 30.06.2017 r.

Informacja o podjętych Uchwałach WZ 2017

Z treścią podjętych uchwał Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, ul. Lea 19, pokój nr 6, I piętro, w godzinach pracy Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smk.krakow.pl w „Strefie Członkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że na stronie internetowej SMK w zakładce Akty prawne/Strategia działania SMK oraz w strefie członkowskiej zostały zamieszczone Założenia do Ramowej Strategii Działania Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki na lata 2017-2020.

Informujemy, że od dnia 10.05.2017r. uległa zmianie godzina rozpoczęcia zebrań Rady Osiedla Bronowice Nowe, zebrania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17.00 w pomieszczeniu RO, znajdującym się na zadaszonym tarasie  kl. VI na 11 piętrze.

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że od dnia 10.02.2017r. obowiązują nowe  godziny pracy kasy.

poniedziałek  7.15 – 13.00
wtorek
10.00 – 13.00
14.00 – 16.30
środa nieczynna
czwartek 10.00 – 13.00
piątek 10.00 – 13.00

Nowe Regulaminy

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017r. zaczną obowiązywać następujące regulaminy:

 1. Regulamin szczegółowych zasad i zakresu odbierania odpadów komunalnych od dysponentów lokali oraz rozliczania kosztów z tym związanych,
 2. Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej i odprowadzania ścieków w SM im. T. Kościuszki w Krakowie.

Z treścią w/w regulaminów można zapoznać się poniżej lub w zakładce: Akty prawne/ Regulaminy

Regulamin szczegółowych zasad i zakresu odbierania odpadów komunalnych od dysponentów lokali oraz rozliczania kosztów z tym związanych

Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej i odprowadzania ścieków w SM im. T. Kościuszki w Krakowie