Konkurs na Z-cę Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych

 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko

Z-CY PREZESA ds. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH/
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wymagania wobec kandydatów:
 • Ukończone studia wyższe o kierunku ekonomicznym lub wykształcenie średnie kierunkowe.
 • Co najmniej 10 letni staż pracy w dziale finansowo – księgowym, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym (doświadczenie zawodowe w spółdzielni mieszkaniowej będzie dodatkowym atutem).
 • Znajomość zasad audytu i kontroli finansowej oraz rachunkowości zarządczej.
 • Dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietów biurowych programów finansowo-księgowych (preferowana znajomość obsługi programu ZSI „UNISOFT”).
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedza z zakresu prawa pracy.
 • Znajomość ustawowych obowiązków wynikających z pełnienia funkcji
  Gł. Księgowego, w tym przepisów ordynacji podatkowej, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawy o rachunkowości.
 • Umiejętność opracowywania planów gospodarczo-finansowych, rocznych sprawozdań finansowych oraz analiz ekonomicznych.
 • Znajomość zasad pozyskiwania i rozliczaniu środków zewnętrznych.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

Pisemne zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Spółdzielni przy ul. Lea 19, 30-048 Kraków, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00, w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 2 w terminie do 17.03.2017 r.

Szczegóły warunków konkursu zawiera Regulamin dostępny poniżej, który można również otrzymać w siedzibie Spółdzielni.

Regulamin przeprowadzenia konkursu

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że w okresie  24.01-24.03.2017r. w Spółdzielni przeprowadzana jest Lustracja Pełna za lata 2014-2016, jak również została wybrana firma, która wykona badanie Sprawozdania Finansowego za rok 2016 po jego sporządzeniu.

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że od dnia 10.02.2017r. obowiązują nowe  godziny pracy kasy.

poniedziałek  7.15 – 13.00
wtorek
10.00 – 13.00
14.00 – 16.30
środa nieczynna
czwartek 10.00 – 13.00
piątek 10.00 – 13.00

Ogłoszenie- Praca Sprzątaczki

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie przyjmie na stanowisko : Sprzątacz pomieszczeń biurowych

Wymagania:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki,
 • Odporność na stres,
 • Sumienność, dokładność, odpowiedzialność.
Zakres wykonywanych zadań:
 • Sprzątanie pomieszczeń biurowych Spółdzielni (węzłów sanitarnych)
 • Mycie okien, parapetów, lamperii,
 • Dbanie o sprzęt gospodarczy i urządzenia techniczne,
 • Zgłaszanie zauważonych usterek bezpośredniemu przełożonemu.
Spółdzielnia zapewnia umowę o pracę na okres próbny (docelowo czas nieokreślony) w wymiarze 0.5 etatu, wynagrodzenie zasadnicze oraz premię uznaniową.
C.V. wraz z listem motywacyjnym należy składać na e-mail sekretariat@smk.krakow.pl lub osobiście w sekretariacie Spółdzielni.