Polecany

Informujemy, że w dniu 09.08.2017r. na stronie internetowej w strefie członkowskiej zostały uzupełnione materiały do wglądu dla Członków Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej T. Kościuszki
z siedzibą w Krakowie ul. Lea 19
ogłasza
PRZETARGI NIEOGRANICZONE
na wykonanie n/w prac w zasobach Spółdzielni:
 1. Remont pomieszczeń kontenerowni oraz oczyszczenia kanałów zsypowych w budynkach mieszkalnych Zwierzyniec (10 szt.) – I przetarg
 2. Wykonanie 5-letniego przeglądu stanu technicznego budynków Głowackiego-Rydla, Wrocławska, Zwierzyniec i ul. Armii Krajowej 93 – I przetarg
 3. Projekt i modernizacja węzłów C.O. wraz z ccwu – Nawojki – II przetarg
 4. Wymiana zaworów C.O – ul. Czepca/Bronowicka – II przetarg
 5. Montaż ogrodzenia wysokiego i niskiego wraz z furtkami – Litewska, Lea – II przetarg
 6. Wymiana stolarki okiennej na nowe okna PCV – Wrocławska, Zwierzyniec – II przetarg
 7. Opracowanie projektu wykonawczego, ekspertyzy technicznej, audytu energetycznego, kosztorysów dla zadania: Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Zaczarowane Koło 7 w Krakowie – zamówienie ofertowe
 8. Wymiana ślusarki drzwiowej i okiennej – zamówienie ofertowe
 9. Remont dźwigów lub wymiana na nowe–os. Zwierzyniec – łącznie 6 dźwigów – zamówienie ofertowe
 10. Remont wybranych balkonów – Zwierzyniec, os.Wrocławska, Grenadierów 7 – zamówienie ofertowe
 11. Remont dachu – Bronowicka 101 – zamówienie ofertowe
 12. Wykonanie posadzek poliuretanowych na powierzchniach zewnętrznych – zamówienie ofertowe
Termin składania ofert:
20.09.2017 godz. 8.30 w sekretariacie
Wadium (przetargi) w wysokości 10% składanej oferty należy wpłacić do 19.09.2017 na rachunek Sp-ni podany w SIWZ Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do odebrania  (pok. 7)  po dokonaniu opłaty 100 zł  w Kasie (czynna poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 1000 – 1300)  
Bliższe  informacje pod nr 12 617-13-07
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz dowolnego wyboru oferenta

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE ZATRUDNI
NA STANOWISKO
KIEROWNIKA ADMINISTRACJI OSIEDLI
Wymagania:
 1. Wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym lub zarządzanie nieruchomościami. Posiadanie licencji zarządcy nieruchomości będzie dodatkowym atutem.
 2. Znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej.
 3. Posiadanie stażu pracy w spółdzielczości mieszkaniowej będzie dodatkowym atutem.
 4. Praca zawodowa na kierowniczym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
 5. Znajomość procedur przetargowych, umiejętność przygotowywania dokumentacji przetargowej.
 6. Znajomość obsługi komputera w stopniu zaawansowanym, w tym pakietu Office.
 7. Umiejętność współpracy z organami samorządowymi spółdzielni.
 8. Umiejętność sporządzania umów związanych z gospodarką nieruchomościami.
 9. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy i kierowania zespołem pracowników.
 10. Znajomość zasad komunikacji społecznej.
 11. Umiejętność sporządzania planów gospodarczych, okresowych sprawozdań, wszelkich analiz w zakresie gospodarki nieruchomościami.
 12. Kreatywność i samodyscyplina w przestrzeganiu obowiązujących przepisów, statutu spółdzielni, regulaminów i innych aktów normatywnych.
Oferujemy:

Umowę na czas określony

Wymagane Dokumenty:
 1. List motywacyjny,
 2. CV,
 3. Kserokopie dyplomów ukończonych studiów, świadectwa posiadanych kwalifikacji
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub pocztą w terminie do 31.08.2017r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi kandydatami. Do CV należy dołączyć klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Tekst jednolity Dz. U. z 2014r, poz. 1182 ze zm.”

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie
ZATRUDNI NA STANOWISKO
INSPEKTOR ELEKTRO-ENERGETYK – 0,5 etatu
 • preferowane wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
 • uprawnienia:  dozór, eksploatacja i konserwacja do 1 kV,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych,
 • umiejętność wyceny prac elektrycznych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość obowiązujących i poprzednich przepisów elektro-energetycznych oraz obowiązującego prawa spółdzielczego.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub pocztą w terminie do 31.08.2017r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie
ZATRUDNI NA STANOWISKO
INSPEKTOR CIEPLNO-MECHANIK – 0,5 etatu
 • preferowane wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
 • uprawnienia na sieci ciepłownicze wytwórcze, przesyłowe, dozór, eksploatacja i konserwacja,
 • znajomość projektowania i kosztorysowania,
 • uprawnienia elektryczne będą dodatkowym atutem,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość obowiązujących i poprzednich przepisów energetycznych oraz obowiązującego prawa spółdzielczego.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub pocztą w terminie do 31.08.2017r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Informacja o uchwałach podjętych przez WZ 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki przedstawia informację o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 29.06.2017 r., kontynuowane w dniu 30.06.2017 r.

Informacja o podjętych Uchwałach WZ 2017

Z treścią podjętych uchwał Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, ul. Lea 19, pokój nr 6, I piętro, w godzinach pracy Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smk.krakow.pl w „Strefie Członkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że na stronie internetowej SMK w zakładce Akty prawne/Strategia działania SMK oraz w strefie członkowskiej zostały zamieszczone Założenia do Ramowej Strategii Działania Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki na lata 2017-2020.

Informujemy, że od dnia 10.05.2017r. uległa zmianie godzina rozpoczęcia zebrań Rady Osiedla Bronowice Nowe, zebrania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17.00 w pomieszczeniu RO, znajdującym się na zadaszonym tarasie  kl. VI na 11 piętrze.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w związku z otrzymanym pismem z Krajowej Rady Spółdzielczej przedstawia poniżej Ogólnopolski Protest Członków Spółdzielni przeciwko anty-spółdzielczemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo Spółdzielcze.
Podpisane listy można składać w siedzibie Spółdzielni ul. Lea 19 lub wrzucać do skrzynek korespondencyjnych.

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że od dnia 10.02.2017r. obowiązują nowe  godziny pracy kasy.

poniedziałek  7.15 – 13.00
wtorek
10.00 – 13.00
14.00 – 16.30
środa nieczynna
czwartek 10.00 – 13.00
piątek 10.00 – 13.00