Zawiadomienie o WZ 18.06.2016r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T Kościuszki w Krakowie uprzejmie zawiadamia,
że na podstawie art. 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych (Tekst jednolity: Dz.U.2003r. Nr 119 poz.116) oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółdzielni,
w dniu 18.06.2016 r. o godz. 9:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni obejmujące wszystkich członków Spółdzielni – Osiedla:  Wrocławska, Zwierzyniec, Głowackiego- Rydla, Bronowice Nowe oraz Członków Oczekujących.

Zebranie odbędzie się w Sali W1 I. piętro, w budynku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 18.06.2016r.

Wyjaśnienie Zarządu do Porządku obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 18.06.2016r.

Zarząd informuje,że  materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 18.06.2016r. będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni, ul. Lea 19, pok. 6, I piętro w godzinach pracy Spółdzielni.

Informacja o nowych dokumentach zamieszczonych w strefie członkowskiej

Zarząd informuje, że w strefie członkowskiej w zakładce Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zamieszczono:

  •  Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółdzielni za rok 2015 wraz z załącznikiem.
  • Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.06.2015r.
  • Sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.06.2015r.
  • Sprawozdanie Finansowe za rok 2015
  • Raport biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za rok 2015.

Ponadto Zarząd informuje, że w strefie członkowskiej w zakładce Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zamieszczono:

  • Protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 14.05.2016r.
  • Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 14.05.2016r.

Z powyższymi materiałami można również zapoznać się w siedzibie Spółdzielni, ul. Lea 19, pok. 6, I piętro w godzinach pracy Spółdzielni.