Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie, ul. Juliusza Lea 19 oferuje najem lokalu użytkowego przy ul. Juliusza Lea 19 – 78,51 m2 parter, budynek mieszkalny.

Link do pozostałych ogłoszeń o wolnych lokalach:
http://smk.krakow.pl/lokale-do-wynajecia/

 

INFORMACJA

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki informuje Mieszkańców os. Wrocławska, że w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 Administrator Osiedla pełni dyżur w lokalu Sp-ni przy ulicy Litewskiej 37.

Rady Osiedli

W dniach od 26. 09.2016 r. do dnia 29.09.2016 r. odbyły się zgodnie z §43 ust. 4  Statutu Spółdzielni i §2 ust. 1 Regulaminu Zebrań Osiedli i Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki Zebrania Osiedli dla Osiedli Zwierzyniec, Wrocławska, Bronowice Nowe i Głowackiego Rydla.
Zgodnie z  § 43 ust. 5 Statutu SMK oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Zebrania Osiedla
i Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie
Warunkiem przeprowadzenia wyboru na daną kadencję Rady Osiedla była obecność na Zebraniu Osiedla co najmniej 3% uprawnionych członków.
W/w warunek nie został spełniony na Zebraniu Osiedla Zwierzyniec oraz na Zebraniu Osiedla Wrocławska.

 

Na Zebraniu Osiedla Bronowice Nowe w dniu 26.09.2016 r. obecna była wymagana ilość uprawnionych członków do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla na kadencję 2016 – 2019.
Zebranie Osiedla Bronowice Nowe podjęło Uchwałę o treści:
Uchwała  ZOBN  nr 01/09/2016
Na podstawie przeprowadzenia głosowania jawnego Zebranie Osiedla Bronowice Nowe ustala zgodnie z z § 10 ust. 1 Regulaminu Zebrań Osiedli i Rad Osiedli w ilości 4 osób skład Rady Osiedla  Bronowice Nowe.
W głosowaniu tajnym została wybrana Rada Osiedla Bronowice Nowe na kadencję 2016 – 2019 w następującym składzie:
 1. Gołda Joanna
 2. Kaniewska Ewa
 3. Krzymowska – Hachuła Anna
 4. Stachowicz Wiesława
Na Zebraniu Osiedla Głowackiego – Rydla w dniu 29.09.2016 r. obecna była wymagana ilość uprawnionych członków do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla na kadencję 2016 – 2019.
Zebranie Osiedla Głowackiego – Rydla podjęło Uchwałę o treści:
Uchwała  ZOGR  nr 01/09/2016
Na podstawie przeprowadzenia głosowania jawnego Zebranie Osiedla Głowackiego – Rydla ustala zgodnie z z § 10 ust. 1 Regulaminu Zebrań Osiedli i Rad Osiedli
w ilości 3 osób skład Rady Osiedla  Głowackiego – Rydla.
W głosowaniu tajnym została wybrana Rada Osiedla Głowackiego – Rydla na kadencję 2016 – 2019 w następującym składzie:
 1. Ćwiklik Marek
 2. Jakubas Artur
 3. Skrzycka Maria

Ogłoszenie- Praca Sprzątaczki

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie przyjmie na stanowisko : Sprzątacz pomieszczeń biurowych

Wymagania:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki,
 • Odporność na stres,
 • Sumienność, dokładność, odpowiedzialność.
Zakres wykonywanych zadań:
 • Sprzątanie pomieszczeń biurowych Spółdzielni (węzłów sanitarnych)
 • Mycie okien, parapetów, lamperii,
 • Dbanie o sprzęt gospodarczy i urządzenia techniczne,
 • Zgłaszanie zauważonych usterek bezpośredniemu przełożonemu.
Spółdzielnia zapewnia umowę o pracę na okres próbny (docelowo czas nieokreślony) w wymiarze 0.6 etatu, wynagrodzenie zasadnicze oraz premię uznaniową.
C.V. wraz z listem motywacyjnym należy składać na e-mail sekretariat@smk.krakow.pl lub osobiście w sekretariacie Spółdzielni.

Ogłoszenie-Praca Sprzątaczki