Przetarg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej T. Kościuszki
z siedzibą w Krakowie ul. Lea 19
ogłasza
PRZETARG
na wykonanie n/w prac w zasobach Spółdzielni:

Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w Galicyjskim Centrum Edukacji, Kraków ul. Bronowicka 73.

  Termin składania ofert:
 23.06.2017 do godz. 8.30 w sekretariacie
  Bliższych informacji udziela dział Techniczny Spółdzielni
Tel.: 12 617-13-07
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz luźnego wyboru oferenta

Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki
z siedzibą w Krakowie ul. Lea 19
ogłasza
PRZETARGI NIEOGRANICZONE
na wykonanie n/w prac w zasobach Spółdzielni:
  1. Remont wybranych parkingów i dróg dojazdowych
    – os. Zwierzyniec – II przetarg
  2. Remont instalacji domofonowych – Głowackiego-Rydla, Wrocławska i Zwierzyniec – łącznie 9 budynków – II przetarg
  3. Wykonanie posadzek poliuretanowych na powierzchniach zewnętrznych – Bronowicka 54, Zapolskiej 15 – II przetarg
  4. Malowanie wybranych klatek schodowych w budynkach mieszkalnychI przetarg
  5. Wymiana ślusarki drzwiowej i okiennejI przetarg
  6. Opracowanie projektu wykonawczego, ekspertyzy technicznej, audytu energetycznego, kosztorysów dla zadania: Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Zaczarowane Koło 7 w Krakowie – I przetarg
Termin składania ofert:
28.06.2017 godz. 8.30 w sekretariacie
Wadium w wysokości 10% składanej oferty należy wpłacić do 27.06.2017 na rachunek Sp-ni podany w SIWZ
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do odebrania  (pok. 7)  po dokonaniu opłaty 100 zł  w Kasie (czynna poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 1000 – 1300)  
Bliższe  informacje pod nr 12 617-13-07
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz dowolnego wyboru oferenta

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Tadeusza Kościuszki  w Krakowie zawiadamia, że zgodnie z § 12 ust.1 i § 13 ust.1 i 2 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2017 r. o godz.16.00 w Uniwersytecie Pedagogicznym w sali Audytorium im. prof. Wincentego Danka  w Krakowie ul. Podchorążych 2.

Zawiadomienie

Wzór Pełnomocnictwa

Informujemy, że od dnia 10.05.2017r. uległa zmianie godzina rozpoczęcia zebrań Rady Osiedla Bronowice Nowe, zebrania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17.00 w pomieszczeniu RO, znajdującym się na zadaszonym tarasie  kl. VI na 11 piętrze.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w związku z otrzymanym pismem z Krajowej Rady Spółdzielczej przedstawia poniżej Ogólnopolski Protest Członków Spółdzielni przeciwko anty-spółdzielczemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo Spółdzielcze.
Podpisane listy można składać w siedzibie Spółdzielni ul. Lea 19 lub wrzucać do skrzynek korespondencyjnych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że w okresie  24.01-24.03.2017r. w Spółdzielni przeprowadzana jest Lustracja Pełna za lata 2014-2016, jak również została wybrana firma, która wykona badanie Sprawozdania Finansowego za rok 2016 po jego sporządzeniu.

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że od dnia 10.02.2017r. obowiązują nowe  godziny pracy kasy.

poniedziałek  7.15 – 13.00
wtorek
10.00 – 13.00
14.00 – 16.30
środa nieczynna
czwartek 10.00 – 13.00
piątek 10.00 – 13.00

Nowe Regulaminy

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017r. zaczną obowiązywać następujące regulaminy:

  1. Regulamin szczegółowych zasad i zakresu odbierania odpadów komunalnych od dysponentów lokali oraz rozliczania kosztów z tym związanych,
  2. Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej i odprowadzania ścieków w SM im. T. Kościuszki w Krakowie.

Z treścią w/w regulaminów można zapoznać się poniżej lub w zakładce: Akty prawne/ Regulaminy

Regulamin szczegółowych zasad i zakresu odbierania odpadów komunalnych od dysponentów lokali oraz rozliczania kosztów z tym związanych

Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej i odprowadzania ścieków w SM im. T. Kościuszki w Krakowie