Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie, ul. Juliusza Lea 19 oferuje najem lokalu użytkowego przy ul. Juliusza Lea 19 – 78,51 m2 parter, budynek mieszkalny.

Link do pozostałych ogłoszeń o wolnych lokalach:
http://smk.krakow.pl/lokale-do-wynajecia/

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 31.10.2016r. biura i administracja Spółdzielni będzie nieczynna ze względu na urlopy pracowników zgodnie Art. 167/2 Kodeksu Pracy.
W sprawach awaryjnych prosimy o kontakt zgodnie z informacjami na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych budynków.

INFORMACJA

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki informuje Mieszkańców os. Wrocławska, że w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 Administrator Osiedla będzie pełnił dyżur w lokalu Sp-ni przy ulicy Litewskiej 37.

Rady Osiedli

W dniach od 26. 09.2016 r. do dnia 29.09.2016 r. odbyły się zgodnie z §43 ust. 4  Statutu Spółdzielni i §2 ust. 1 Regulaminu Zebrań Osiedli i Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki Zebrania Osiedli dla Osiedli Zwierzyniec, Wrocławska, Bronowice Nowe i Głowackiego Rydla.
Zgodnie z  § 43 ust. 5 Statutu SMK oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Zebrania Osiedla
i Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie
Warunkiem przeprowadzenia wyboru na daną kadencję Rady Osiedla była obecność na Zebraniu Osiedla co najmniej 3% uprawnionych członków.
W/w warunek nie został spełniony na Zebraniu Osiedla Zwierzyniec oraz na Zebraniu Osiedla Wrocławska.

 

Na Zebraniu Osiedla Bronowice Nowe w dniu 26.09.2016 r. obecna była wymagana ilość uprawnionych członków do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla na kadencję 2016 – 2019.
Zebranie Osiedla Bronowice Nowe podjęło Uchwałę o treści:
Uchwała  ZOBN  nr 01/09/2016
Na podstawie przeprowadzenia głosowania jawnego Zebranie Osiedla Bronowice Nowe ustala zgodnie z z § 10 ust. 1 Regulaminu Zebrań Osiedli i Rad Osiedli w ilości 4 osób skład Rady Osiedla  Bronowice Nowe.
W głosowaniu tajnym została wybrana Rada Osiedla Bronowice Nowe na kadencję 2016 – 2019 w następującym składzie:
  1. Gołda Joanna
  2. Kaniewska Ewa
  3. Krzymowska – Hachuła Anna
  4. Stachowicz Wiesława
Na Zebraniu Osiedla Głowackiego – Rydla w dniu 29.09.2016 r. obecna była wymagana ilość uprawnionych członków do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla na kadencję 2016 – 2019.
Zebranie Osiedla Głowackiego – Rydla podjęło Uchwałę o treści:
Uchwała  ZOGR  nr 01/09/2016
Na podstawie przeprowadzenia głosowania jawnego Zebranie Osiedla Głowackiego – Rydla ustala zgodnie z z § 10 ust. 1 Regulaminu Zebrań Osiedli i Rad Osiedli
w ilości 3 osób skład Rady Osiedla  Głowackiego – Rydla.
W głosowaniu tajnym została wybrana Rada Osiedla Głowackiego – Rydla na kadencję 2016 – 2019 w następującym składzie:
  1. Ćwiklik Marek
  2. Jakubas Artur
  3. Skrzycka Maria