Polecany

Informujemy, że w dniu 22.03.2018r. na stronie internetowej w strefie członkowskiej zostały uzupełnione materiały do wglądu dla Członków Spółdzielni.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki
30-048 Kraków, ul. J. Lea 19
ogłasza
PRZETARG  NIEOGRANICZONY PISEMNY
na  ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni
na okres: 01.07.2018-30.06.2019 r.

Termin składania pisemnych ofert do  27 kwietnia 2018 r. do godz. 1400w siedzibie Spółdzielni, ul. J. Lea 19 w Krakowie, sekretariat, I piętro.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Sekcji Ekonomicznej, pokój nr 14, tel. 12/61-71-314;303 oraz na stronie internetowej http:/www.smk.krakow.pl/przetargi/.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części oraz jego odwołania bez podania przyczyny. Spółdzielnia nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem oferty.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej T. Kościuszki
z siedzibą w Krakowie ul. Lea 19
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie n/w prac w zasobach Spółdzielni:
  1. Wymiana ślusarki drzwiowej i okiennej – wybrane budynki z os. Zwierzyniec,  Wrocławska, Głowackiego-Rydla,
  2. Wymiana stolarki okiennej na PCV – wybrane budynki z os. Wrocławska,
  3. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego – os. Głowackiego-Rydla,
  4. Wymiana wodomierzy – wybrane budynki os. Zwierzyniec, os. Wrocławska.
Termin składania ofert do:
13.04.2018 godz. 8.30 w sekretariacie Spółdzielni
Wadium w wysokości wskazanej w SIWZ należy wpłacić do 12.04.2018 na rachunek Sp-ni podany w SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do odebrania  (pok. 7)  po dokonaniu opłaty 100 zł  w Kasie (czynna poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 1000 – 1300)  
Bliższe  informacje pod nr 12 617-13-07
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz dowolnego wyboru oferenta

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie,

ul. J. Lea 19 oferuje  do wynajmu:

Lokale użytkowe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej i in. w budynkach przy ulicach:
– Wrocławska 48 – 232,69 m– I piętro, pawilon handlowo-usługowy,
– Wrocławska 48 – 9,30 m– pomieszczenie piwniczne w pawilonie handlowo-usługowym
– Wrocławska 44 – 108,59 m2– budynek gospodarczy
– Litewska 24A – 58,85 m2– parter, budynek mieszkalny
– Bronowicka 54 – 34,68 m2– parter, budynek mieszkalny
– Górna 5A  – 10,08 m2 – budynek wolnostojący, I piętro – pomieszczenie biurowe
– Górna 5A  – 70,21  m2 – budynek wolnostojący – pomieszczenie piwniczne

 

Informacje: Biuro Spółdzielni, 30-048 Kraków, ul. J. Lea 19,
tel. 12/61-71-314 – Dział Ekonomiczny
tel. 12/61-71-341; 344; 343; 342 – Administracja Nieruchomości
e-mail: sekretariat@smk.krakow.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie
ZATRUDNI NA STANOWISKO
INSPEKTOR CIEPLNO-MECHANIK – 0,5 etatu
  • preferowane wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
  • uprawnienia na sieci ciepłownicze wytwórcze, przesyłowe, dozór, eksploatacja i konserwacja,
  • znajomość projektowania i kosztorysowania,
  • uprawnienia elektryczne będą dodatkowym atutem,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
  • znajomość obowiązujących i poprzednich przepisów energetycznych oraz obowiązującego prawa spółdzielczego.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub pocztą.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Informacja o uchwałach podjętych przez WZ 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki przedstawia informację o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 29.06.2017 r., kontynuowane w dniu 30.06.2017 r.

Informacja o podjętych Uchwałach WZ 2017

Z treścią podjętych uchwał Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, ul. Lea 19, pokój nr 6, I piętro, w godzinach pracy Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smk.krakow.pl w „Strefie Członkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że na stronie internetowej SMK w zakładce Akty prawne/Strategia działania SMK oraz w strefie członkowskiej zostały zamieszczone Założenia do Ramowej Strategii Działania Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki na lata 2017-2020.

Informujemy, że od dnia 10.05.2017r. uległa zmianie godzina rozpoczęcia zebrań Rady Osiedla Bronowice Nowe, zebrania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17.00 w pomieszczeniu RO, znajdującym się na zadaszonym tarasie  kl. VI na 11 piętrze.

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że od dnia 10.02.2017r. obowiązują nowe  godziny pracy kasy.

poniedziałek  7.15 – 13.00
wtorek
10.00 – 13.00
14.00 – 16.30
środa nieczynna
czwartek 10.00 – 13.00
piątek 10.00 – 13.00