Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie ul. Lea 19
ogłasza konkurs na stanowisko
Prezesa Zarządu

Wymagania wobec kandydatów:
– wykształcenie wyższe: techniczne, prawnicze, ekonomiczne, organizacja i zarządzanie
– doświadczenie zawodowe minimum 10 lat, w tym co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym
– znajomość regulacji prawnych dotyczących zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
– znajomość zagadnień finansowo-ekonomicznych
– umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi i znajomość zasad komunikacji społecznej
– operatywność, rzetelność, umiejętność podejmowania decyzji, kreatywność
– znajomość środowiska MS Office

Pisemne zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Lea 19, 30-048 Kraków, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 w Sekretariacie, pokój nr 2 do 30 września br.

Szczegóły dotyczące wieloetapowej procedury rekrutacyjnej – Regulamin Konkursu
– dostępne są na stronie www.smk.krakow.pl lub do odebrania w siedzibie Spółdzielni.

Regulamin Przeprowadzania Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu

 

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że w strefie
dla członków w zakładce Walne Zgromadzenie umieszczono do wglądu informację uzupełniającą do sprawozdania Zarządu  za rok 2015 wraz z załącznikiem.